Småskalig och storskalig tillverkning

APIMO webbplats bilder

Småskalig och storskalig tillverkning

Under de senaste tio åren har APICMO tillhandahållit enastående anpassade syntes- och tillverkningstjänster. Vår servicenivå kan sträcka sig från milligrams små sats till massor av storskaliga tillverkningstjänster.

Majoriteten av våra kunder ligger i Nordamerika, Europa, Aisa, inklusive Pfizer, Lilly, Roche, GSK, MSD, Bayer och andra kända företag.

Alla våra anpassade syntes- och tillverkningstjänster utförs under strikt sekretess. Våra integrerade projektgrupper stöds av en mycket erfaren och dedikerad grupp av uppskattade kemister. Arbeta med reaktorer med ett temperaturintervall från -100˚C upp till 300˚C och vågar från 5L till 5000L, värdet levereras till kunder genom effektiv intern syntes av nyckelprojektmellanvändare (upp till metriska tonmängder) och aktiva farmaceutiska ingredienser. Tillverkning sker i vår helägda tillverkningsanläggning.

Vi anpassar leveranskedjan för produktionskemi för att möta dina specifika projektleveranser med optimal hastighet och kostnad samtidigt som de uppfyller högsta krav på processäkerhet och överensstämmelse med reglerna. Optimerade produktionsprocesser möjliggör flexibla satsstorlekar och förbättrad produktkvalitet. Alla processer är utformade för att uppfylla strikta regleringsstandarder.