Azetidin är en mättad heterocyklisk organisk förening innehållande tre kolatomer och en kväveatom. Det är en vätska vid rumstemperatur med en stark lukt av ammoniak och är starkt basisk jämfört med de flesta sekundära aminer.
Azetidin och dess derivat är relativt sällsynta strukturella motiv i naturliga produkter. I synnerhet är de en nyckelkomponent av muginsyra och penaresidiner. Kanske är den mest rikliga azetidinhaltiga naturprodukten azetidin-2-karboxylsyra, en icke-proteinogen homolog av prolin.

Visar alla 4 resultat