Chirality är en geometrisk egenskap hos vissa molekyler och joner. En chiral molekyl / jon är inte överlägsen på sin spegelbild. Närvaron av ett asymmetriskt kolcentrum är en av flera strukturella egenskaper som inducerar chiralitet i organiska och oorganiska molekyler.
Individuella enantiomerer betecknas ofta antingen högerhänt eller vänsterhänt. Chiralitet är ett viktigt övervägande när man diskuterar stereokemin i organisk och oorganisk kemi. Konceptet har stor praktisk betydelse eftersom de flesta biomolekyler och läkemedel är kirala.
Många biologiskt aktiva molekyler är kirala, inklusive de naturligt förekommande aminosyrorna (byggstenarna i proteiner) och sockerarter. I biologiska system är de flesta av dessa föreningar av samma chiralitet: De flesta aminosyror är levorotatoriska (1) och sockerarter är dextroroterande (d). Typiska naturligt förekommande proteiner är gjorda av l-aminosyror och är kända som vänsterhandade proteiner; De jämförbar sällsynta d-aminosyrorna ger högerhänta proteiner.

Visar alla 4 resultat