Heterocykler är allestädes närvarande i naturen, med mångsidiga industriella tillämpningar och i alla aspekter av vårt liv. I naturen förekommer de i flera former, och de har enorm biokemisk betydelse - "livets molekyler." De heterocykliska tillämpningarna som härrör från kemi, biologi, medicin, jordbruk och industri är legion.
En heterocyklisk förening eller ringstruktur är en cyklisk förening som har atomer av minst två olika element som medlemmar av dess ring (er). Heterocyklisk kemi är gren av organisk kemi som behandlar syntesen, egenskaperna och användningarna av dessa heterocykler.
Exempel på heterocykliska föreningar inkluderar alla nukleinsyror, majoriteten av läkemedel, mest biomassa (cellulosa och besläktade material) och många naturliga och syntetiska färgämnen

Visar 1-12 of 21 resultat