kemisk förening är ett kemiskt ämne som består av många identiska molekyler (eller molekylära enheter) som består av atomer från mer än ett element som hålls ihop av kemiska bindningar. Ett kemiskt element som är bunden till ett identiskt kemiskt element är inte en kemisk förening eftersom endast ett element, inte två olika element, är involverat.

Det finns fyra typer av föreningar, beroende på hur de sammansatta atomer hålls ihop:

molekyler hållna ihop av kovalenta bindningar
joniska föreningar som hålls ihop med jonbindningar
intermetalliska föreningar som hålls samman av metalliska bindningar
vissa komplex hålls ihop genom att koordinera kovalenta bindningar.

Visar 1-12 of 32 resultat