Pyrazin är en heterocyklisk aromatisk organisk förening med den kemiska formeln C4H4N2.

Pyrazin är en symmetrisk molekyl med punktgrupp D2h. Pyrazin är mindre grundläggande än pyridin, pyridazin och pyrimidin.

Derivat som fenazin är välkända för deras antitumör-, antibiotika- och diuretiska aktiviteter.

Visar alla 4 resultat