Pyridin är densitet 0.978 g / cm3. Flampunkt 68 ° F. Ångor är tyngre än luft. Giftigt vid förtäring och inandning. Förbränning ger giftiga kväveoxider.
Pyridin är en klar vätska med en lukt som är sur, ren och fiskliknande. Den kan tillverkas av rå koltjära eller från andra kemikalier. Pyridin används för att lösa upp andra ämnen. Det används också för att göra många olika produkter som läkemedel, vitaminer, smakämnen, färger, färgämnen, gummiprodukter, lim, insekticider och herbicider. Pyridin kan också bildas av nedbrytningen av många naturliga material i miljön.

Visar alla 10 resultat