Pyrimidin är en aromatisk heterocyklisk organisk förening liknande pyridin. En av de tre diazinerna (sexledade heterocykliska grupper med två kväveatomer i ringen) har kväveatomerna i positionerna 1 och 3 i ringen. 250 De andra diazinerna är pyrazin (kväveatomer vid 1- och 4-positionerna) och pyridazin (kväveatomer vid 1- och 2-positionerna). I nukleinsyror är tre typer av nukleobaser pyrimidinderivat: cytosin (C), tymin (T) och uracil (U).

Visar alla 9 resultat