Quinazolin är en organisk förening med formeln C8H6N2. Det är en aromatisk heterocykel med en bicyklisk struktur bestående av två kondenserade sexledade aromatiska ringar, en bensenring och en pyrimidinring. Det är ett ljusgult kristallint fast ämne som är lösligt i vatten. Känd som 1,3-diazanaphthalen, fick kinazolin sitt namn från att vara ett aza-derivat av kinolin. Även om parentes-kinazolinmolekylen sällan nämns i sig själv i teknisk litteratur har substituerade derivat syntetiserats för medicinska ändamål, såsom antimalariella och anticancermedel,
Aapproved afatinib, ett läkemedel som utvecklats av Boehringer Ingelheim.
Erlotinib, ett läkemedel som tillverkats av Astellas, för att behandla NSCLC-patienter med tumörer orsakade av mutationer av EGFR.
GlaxoSmithKlines läkemedel lapatinib behandlades med avancerad stadium eller metastatisk bröstcancer i kombination med Roche capecitabin.

Visar alla 8 resultat